211652_close_icon
views-count517 դիտում article-date 11:54 08-12-2023

Նոյեմբերին Հայաստան ամենաշատը ներմուծվել են թարմ և չոր պտուղներ, ալկոհոլային խմիչք և պահածոյացված սննդամթերք

2023 թվականի նոյեմբերի 1-ից նոյեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ է ներմուծվել և Տեսչական մարմնի կողմից զննվել և/կամ փորձաքննության է ենթարկվել սննդամթերքը.

միս-մսամթերք -778865.632 կգ

կաթ-կաթնամթերք - 542291.022 կգ

ձուկ-ձկնամթերք -186647.95 կգ

թռչնամիս - 1013253.288 կգ

պահածոյացված սննդամթերք - 1668724.46 կգ

հրուշակեղեն և հումք - 1479719.391 կգ

մանկական սնունդ - 41312.74 կգ

ալկոհոլային խմիչք - 1758855.026 կգ

ոչ ալկոհոլային խմիչք - 2453754.267 կգ

բուսական յուղ և բուսական ծագման վերամշակված սննդամթերք - 540117.312 կգ

բույսեր, տնկանյութ, սերմեր և սերմացուներ - 682842.4357 կգ

թարմ և չոր պտուղներ - 11177874.5 կգ

թարմ և չոր բանջարեղեններ - 1719234.93 կգ

ցորեն և այլ հացահատիկներ - 25060 կգ

բրինձ - 567972 կգ

ցորենի կամ այլ հացահատիկի ալյուր - 35070 կգ

սուրճ - 1140691.792 կգ

թեյ - 12946.812 կգ

այլ սննդամթերք - 2335593.429 կգ

Նմանատիպ նյութեր