211652_close_icon
views-count2018 դիտում article-date 23:55 10-06-2016

Տեղի ունեցավ «Հայաստանում երեխաների այլընտրանքային խնամքի« ընտանիքի աջակցության և ներառական կրթական ծառայությունների ընդհանուր գնահատում» խորագրով կլոր սեղան-քննարկում

Դեռևս 2014 թ. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու« Հայաստանում ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի (UNICEF) և «ՄԳԱ Վոթըր» ընկերության միջև ստորագրվել էր համագործակցության hուշագիր« որի նպատակն էր նպաստել երեխաների իրավունքների պաշտպանության« մանուկների սոցիալական վիճակի բարելավման ծրագրերի մշակմանն ու իրագործմանը« երեխաներին ուղղված մշակութային« հոգեւոր-բարոյական դաստիարակության« գիտական ու հրատարակչական ծրագրերի իրականացմանը« երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշմանը և մասնագիտական կրթության որակի բարձրացմանը: Հուշագրով ամրագրված համագործակցությունը առավել գործնական և նպատակային դարձնելու ակնկալիքովª Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը (ՔԴԿ) ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի հետ համագործակցաբար հունիսի 10-ին« ՔԴԿ երևանյան գրասենյակում կազմակերպեց «Հայաստանում երեխաների այլընտրանքային խնամքի« ընտանիքի աջակցության և ներառական կրթական ծառայությունների ընդհանուր գնահատում» խորագրով կլոր սեղան-քննարկում` ներկայացնելու այդ ոլորտում կուտակված փորձը և քննարկելու համագործակցության հնարավորությունները: Քննարկմանը մասնակցում էին ԱԺ պատգամավորներ« ՀՀ Կրթության և գիտության« Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի« Արդարադատության և Առողջապահության նախարարությունների« ՀՀ Ոստիկանության« տեղական ինքնակառավարման մարմինների« ինչպես նաև տվյալ ոլորտում աշխատանքներ ծավալող միջազգային ու հասարակական կազմակերպությունների շուրջ 30 ներկայացուցիչներ: ՔԴԿ-ի և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի համագործակցությունը սույն աշխատաժողովի շրջանակներում հիմնականում դիտարկվեց երեք հիմնական ուղղություններով© ա. Ընտանիքների աջակցություն` աշխատանք խոցելի խմբերի երեխաների ընտանիքների« ինչպես նաև խնամատար ընտանիքների հետ« բ. Ֆիզիկական և հոգևոր առողջություն` աշխատանքª միտված ֆիզիական և մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների հոգևոր առողջության վերականգնմանն ու պահպանմանը« գ. Բռնության դեմ պայքար` ընտանիքներում և կրթական հաստատություններում բռնության հնարավոր երևույթների կանխարգելմանը« բացահայտմանը և բացառմանն ուղղված աշխատանքներ:

Նմանատիպ նյութեր